Přihlášení

Otevřete svět budoucnosti

Kniha je nyní přihlášena do soutěže a čeká se na hodnocení porotou.

Vydání je plánováno na rok 2019.

Varování:

Hlavní partneři